Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken er gældende for FableTree Productions, herunder app'en ”Serania – den skjulte arv”, samt websitet fabletreeproductions.dk.

Dataindsamling i forbindelse med brug af vores apps og web sites

Vi indsamler ikke personhenførbare data på vores website, fabletreeproductions.dk.
Vi indsamler ikke personhenførbare data i vores app, ”Serania – den skjulte arv”
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Logdata

Vores app og web sites foretager anonymiseret logning til brug for statistik og teknisk fejlsøgning.
De indsamlede data er ikke personhenførbare.

Dataindsamling i forbindelse med support og kommunikation

Hvis du kontakter os, gemmer vi følgende oplysninger:

  • Navn
  • E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne bevare og følge op på henvendelser fra dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail, men kun som svar på henvendelser.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev gemmer vi din e-mailadresse med det formål at kunne sende nyhedsbreve ud til dig. Abonnement på nyhedsbreve kan til en hver til afmeldes, hvorved din e-mailadresse slettes.

Cookies

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer. Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På www.fabletreeproductions.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som bruger kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

Beskyttelse af personoplysninger

Alle data behandles iht. Persondataloven.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Tredjemand

Personoplysninger videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

FableTree Productions produkter er i konstant udvikling. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider og/eller igennem app'en.

Kontaktoplysninger

Henvendelser og spørgsmål kan rettes til info@fabletreeproductions.dk